Doanh nghiệp

Thông báo quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Doanh nghiệp - 06/03/2020 - 10:02

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Doanh nghiệp - 02/04/2019 - 11:06

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023

Doanh nghiệp - 04/11/2018 - 15:43

Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài Nhiệm kỳ III 2018 - 2023

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018- 2023

Doanh nghiệp - 03/26/2018 - 09:36

Chương trình dự kiến Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023 Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Doanh nghiệp - 02/27/2018 - 10:27

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty

Doanh nghiệp - 12/26/2017 - 10:42

Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài đối với Ông Trương Văn Hải.

Thông báo

Doanh nghiệp - 10/17/2017 - 14:48

Thông báo về việc chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM.

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017

Doanh nghiệp - 05/02/2017 - 16:30

Ngày 28/4/2017 Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài đã phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017.

Doanh nghiệp - 04/26/2017 - 09:14

Chiều ngày 24/4/2017 Chi bộ Quản lý, Sản xuất, Cơ điện thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 5 quần chúng ưu tú đang công tác tại Phòng kế toán, Phòng TCHC, Phòng kỹ thuật, Phân xưởng Bia, Phân xưởng cơ khí. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo đúng trình tự , thủ tục quy định.

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Doanh nghiệp - 04/20/2017 - 07:38

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016.