Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017

           Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội , ngày 28/4/2017 tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài , Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2017 tổ chức với sự tham dự của 51 đại biểu chính thức đại diện cho 212 CBCNV lao động trong công ty.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng giờ

Hội nghị được vinh dự đón tiếp Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cùng các Ông bà đại diện Liên đoàn Lao động Huyện Thanh Oai, HĐQT Công ty và các đại biểu khách quý đến dự chỉ đạo chúc mừng Hội nghị.

Ông Lê Văn Chỉnh - PGĐ Công ty lên khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch gồm:

1.Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc Công ty - Phó bí thư Đảng uỷ

2.Bà Tạ Thị Vịnh - Chủ tịch công đoàn - Phó Giám đốc Công ty

3.Ông Lê Văn Chỉnh - Bí thư Đảng uỷ - Phó giám đốc Công ty

Đoàn thư ký gồm:

1.Bà Nguyễn Thị Thơm - BCH Công đoàn

2.Ông Nguyễn Văn Quân - Thanh tra Nhân dân

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017

Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc Công ty lên Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao đồng trong Công ty.

Bà Tạ Thị Vịnh - Chủ tịch Công đoàn - PGĐ Công ty thông qua báo cáo kiểm điểm thoả ước tập thể lao động năm 2016.

Ông Hoàng Văn Đán - Phó chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến các công đoàn bộ phận .

           Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc công ty trả lời các kiến nghị liên quan đến SXKD và thực hiện chế độ chính sách với người lao động. 

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo công tác đối thoại năm 2016.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

          Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực không ngừng nâng cao trình độ, năng lực kỷ cương tình thần trách nhiệm để thực hiện tốt những mục tiêu SXKD năm 2017, đưa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài từng bước phát triển mới.

Đăng ngày T3, 05/02/2017 - 16:30

Các tin khác