Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

      Ngày 02 tháng 4 năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

      Ban tổ chức Đại hội hân hạnh đón tiếp các Quý cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Bia Hà nội - Kim Bài tại Hội trường tầng 3 Công ty.

 Đúng 9h00 Đại hội được bắt đầu, Ông Lê Văn Chỉnh - Ủy viên Hội đồng quản trị lên khai mạc Đại hội. 

     Đại hội đã tiến hàng lấy phiếu biểu quyết bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành , và Ban thư ký ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội. Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

       Tại Đại hội Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.

      Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị .

     Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

    Về dự với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim bài rất vinh dự được đón tiếp Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đúng 10h30 phút Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội đã cảm ơn các Quý vị đại biểu khách, các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim bài đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đăng ngày T2, 02/04/2019 - 11:06

Các tin khác