Doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Doanh nghiệp - 04/12/2017 - 16:10

Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Kim Bài. Đúng 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2017 , tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Doanh nghiệp - 03/21/2017 - 09:00

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Doanh nghiệp - 01/11/2017 - 10:15

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kết nạp Đảng viên mới.

Doanh nghiệp - 10/05/2016 - 14:41

Lễ kết nạp Đảng viên mới Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tổng thống Obama thưởng thức Bún chả và Bia Hà Nội - Premium 330ml trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội

Doanh nghiệp - 07/02/2016 - 23:09

Trong chương trình chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam. Sau một ngày làm việc căng thẳng và bận rộn. Tối ngày 23/05/2016 Tổng thống cùng cả đoàn đã dừng chân trước quán bún chả Hương Liên (số 24 Lê Văn Hưu, Hà Nội) và vào thưởng thức bún chả cùng với Bia Hà Nội - Premium 330ml.