Thông báo quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài đã Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nôi Kim Bài từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

Đăng ngày T4, 06/03/2020 - 10:02

Các tin khác