Đạt giải nhất Hội thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lực lượng DQTV huyện Thanh Oai năm 2023