Giới thiệu

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

 

  • Tên giao dịch Quốc tế:                   HA NOI KIM BAI BEER JOINT STOCK COMPANY
  • Địa điểm:                                          40 - TT KIM BÀI - HUYỆN THANH OAI - TP HÀ NỘI.
  • Điện thoại:                                        024 33 873 036                                      Fax: 024 33 871 006
  • Số điện thoại Phòng thị trường:   024 33 873 548              
  • Số DD trưởng Phòng thị trường:  Ông Phạm Văn Hoàn: 0906 296 168
  • Website:                                           hkbeco.vn                        Email: 
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh Bia hơi Hà Nội , bia chai Hà Nội, bia chai Hanover, bia tươi keg 2 lít HKBECO...
  • Năm thành lập:                               2008
  • Vốn điều lệ:                                      39.86 tỷ đồng