Hoạt động bảo vệ môi trường của chi đoàn thanh niên chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thông HABECO