Hội nghị khách hàng, Du lịch Quy Nhơn tháng 12/2020