ĐẠT GIẢI 3 TRONG HỘI THAO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ - 28/04/2021