Lễ mít tinh chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh