Giới thiệu

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

 

  • Tên giao dịch quốc tế: HA NOI KIM BAI BEER JOINT STOCK COMPANY
  • Địa điểm: 40 - TT KIM BÀI - HUYỆN THANH OAI - TP HÀ NỘI.
  • Điện thoại:  (0433) 873 036                                      Fax: 04 33 871 006
  • Số điện thoại Phòng thị trường: 04 33 873 548              
  • Số DD trưởng Phòng thị trường: Ông Trương Văn Hải: 098 236 8887.
  • Website: hkbeco.vn                                 Email: 
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh Bia hơi Hà Nội , bia chai Hà Nội, bia chai Hanover, bia tươi keg 2 lít HKBECO.
  • Năm thành lập 2008.
  • Vốn điều lệ: 39.86 tỷ đồng.